Studiepakket Kindercoach en Speltherapie

Studiepakket Kindercoach en Speltherapie

Leer hoe je kinderen op een professionele en speelse manier kunt begeleiden bij hun ontwikkeling

17mnd.
€ 1290 of 12 x € 113 p/m
thuisstudie met optionele praktijkdagen

Met de geaccrediteerde opleiding Kindercoach en speltherapie leer je hoe je kinderen en tieners op een professionele en speelse manier kunt begeleiden bij hun ontwikkeling. Vanuit je eigen coachingspraktijk bied je ouders en kinderen praktische ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Dat doe je onder meer door het inzetten van speltherapie. Speltherapie helpt kinderen bij het uiting geven aan emoties, gedachten en verlangens. Het studiepakket Kindercoach en speltherapie bestaat uit de complete en geaccrediteerde cursussen Kindercoach en Speltherapie.

Wat je van de opleiding kunt verwachten

 • Twee complementaire opleidingen in één pakket
 • Ontwikkeld door vakspecialisten
 • Leer kinderen begrijpen en begeleiden
 • Startpunt voor je eigen praktijk
 • Oefenen met de lesstof? Kom naar de praktijkdag!

Na afronding

Nadat je de geaccrediteerde opleiding Kindercoach en speltherapie hebt afgerond, kun je als zelfstandig kindercoach aan de slag. Je zet daarbij speltherapie in om de ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. Maar ook om kinderen te leren omgaan met moeilijke situaties of lastig gedrag.

Werken met kinderen
Lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling? Dan is deze opleiding het perfecte startpunt voor jou. Je leert alles over de ontwikkeling, de opvoeding en het gedrag van kinderen. Na afloop van deze opleiding weet je hoe je kinderen en hun ouders kunt begeleiden als er problemen zijn op een of meer gebieden. Werk je al met kinderen? Bijvoorbeeld als leerkracht, hulpverlener, counselor, coach of jongerenbegeleider? Dan kun je de lesstof uit deze opleiding direct toepassen in je dagelijkse werk. Let op: deze cursus leidt je niet op tot pedagogisch medewerker.

Jij als kindercoach
Als kindercoach kun je kinderen én hun ouders op een professionele manier ondersteunen bij de opvoeding. Gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, adhd, pesten, overlijden, echtscheiding: dit alles heeft een enorme impact op kinderen. Jij helpt ouders en kinderen om beter om te gaan met lastige situaties. Daarnaast begeleid je kinderen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige (jong)volwassenen.

Speltherapie: een bijzondere vorm van therapie
Voor kinderen is het lastig om over hun emoties, gedachten en verlangens te praten. Je helpt kinderen via spel hier wél uiting aan te geven. Zo kan een kind op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen, die in de realiteit misschien te confronterend zijn. Ook leer je kinderen te begeleiden om in fantasiespel ervaringen te verwerken en veilig te oefenen met nieuw gedrag.

Principes van speltherapie
Onze cursus Kindercoach en speltherapie is geen vervanging van een jarenlang studietraject tot erkend speltherapeut. Maar je leert wel hoe je op een professionele en praktische manier de principes van speltherapie kunt gebruiken in je kindercoachingspraktijk.

Begin je eigen praktijk
Met de kennis uit de cursus Kindercoach in je achterzak ben je helemaal klaar om je eigen praktijk te beginnen. Voeg daar het kennisgebied Speltherapie aan toe en je hebt je eigen niche gevonden. Er is steeds meer vraag naar professioneel opvoedingsadvies voor kinderen. Met dit studiepakket kun je ouders én kinderen helpen om samen de hobbels van opgroeien en opvoeden te nemen.

Kom naar de praktijkdag
Wil je de communicatie- en coachvaardigheden die je in deze cursus opdoet in de praktijk oefenen? Kom dan naar een van de optionele praktijkdagen. Dat geeft je meteen de kans om andere cursisten te ontmoeten, je ervaringen te delen en je netwerk te vergroten.

Profiteer van een aantrekkelijke pakketprijs
De opleiding Kindercoach en speltherapie bestaat uit twee opleidingen: de cursus Kindercoach en de cursus Speltherapie. Deze opleidingen zijn ontwikkeld door deskundige vakdocenten. Kies je voor dit opleidingspakket, dan profiteer je van een aantrekkelijke pakketprijs.

Samengesteld door ervaren vakdocenten
Het lesmateriaal is samengesteld door deskundige en ervaren vakdocenten. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. Je ontvangt het complete studiepakket in één keer. Je kiest zelf met welke cursus je start en ook het tempo van studeren bepaal je zelf. Civas houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo beschik je altijd over de meest actuele kenni

Programma

In de opleiding Kindercoach en speltherapie leer je hoe je via spel invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van kinderen. Ook kun je ze helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen, het verminderen van gedragsproblemen en het accepteren van moeilijke situaties. Als kindercoach bied je kinderen en hun ouders begeleiding bij opgroeien en opvoeden. Deze opleiding besteedt intensief aandacht aan:

 • pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • opvoedings- en gedragsproblematiek
 • problemen en stoornissen die specifiek zijn voor kinderen
 • de therapeutische relatie tussen kind en hulpverlener
 • de kindgerichte benadering en Cognitive Behavioral Play Therapy (CBPT)
 • de spelkamer, therapeutische verhalen en ‘sandplay’
 • coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken afgestemd op kinderen

Maandelijks online vragenuur
Heb je vragen over de lesstof? Stuur deze dan eenvoudig aan je studiebegeleider. Of doe mee aan het maandelijkse online vragenuur, waarin je docent jouw vragen en die van je medestudenten beantwoordt.

De leerdoelen van de opleiding Kindercoach zijn:

 • Je kent de meest gangbare theorieën over de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.
 • Je kent de belangrijkste handelingsperspectieven binnen de pedagogiek: het leertheoretisch perspectief, het informatieverwerkingsperspectief, het cognitief ontwikkelingsperspectief, het psychosociaal perspectief en het contextueel perspectief.
 • Je kent specifieke problematieken en stoornissen binnen de pedagogiek, waaronder ADHD, ASS, angsten, dyslexie, dyscalculie, slaapproblemen, gedrags- en hechtingsstoornissen.
 • Je kent de rol, de taken, het werkveld en de grenzen van de kindercoach.
 • Je kent de verschillende benaderingen en technieken die je als kindercoach kunt gebruiken.
 • Je kunt (onderdelen uit) deze benaderingen en technieken onafhankelijk van elkaar gebruiken, maar ook integreren vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen.
 • Je kunt flexibel inspelen op praktijksituaties en bent open en benaderbaar voor je cliënten.
 • Je begrijpt de grondhouding van de hulpverlener bij het opbouwen van een relatie met de cliënt.
 • Je kent de verschillende basistechnieken voor het voeren van coachingsgesprekken met ouders en kinderen.
 • Je begrijpt hoe mensen veranderen en kent de waarde van weerstand. Je kunt omgaan met weerstand en kunt technieken inzetten die weerstand verminderen.
 • Je kent de ethiek en de wetten en regels die gelden binnen de hulpverlening.

De leerdoelen van de opleiding Speltherapie zijn:

 • Je kent de uitgangspunten, effectiviteit en geschiedenis van speltherapie.
 • Je kent de voor- en nadelen van de child-centered speltherapie en Cognitive Behavioral Play Therapy (CBPT).
 • Je kent het behandelproces van child-centered speltherapie en het behandelproces van CBPT.
 • Je bent bekend met faciliterende uitspraken, limieten stellen, een spelsituatie opzetten en het inrichten van een spelkamer.
 • Je weet wat sandplay-therapie is en hoe deze methode wordt gebruikt.
 • Je weet hoe therapeutische verhalen worden geconstrueerd en je kent de waarde daarvan voor kinderen.
 • Je kent de uitgangspunten van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en je weet hoe je therapeutische verhalen construeert die daarbij aansluiten.

Diploma & Accreditaties

Certificaat

je ontvangt kosteloos een certificaat van deelname na inzending van je huiswerk

Diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor de thuis af te leggen examens ontvang je de Civas-diploma's Kindercoach en Speltherapie.

Accreditaties

- Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO)

- Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

- Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)

- Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

- Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

- Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)

Studieduur & Kosten

Methode
thuisstudie met optionele praktijkdagen
Niveau
Type
Studiepakket
Omvang

38 lessen

Studieduur
17 maanden
Lesgeld
€ 1290 of 12 x € 113
Inschrijfgeld
€ 20
Vooropleiding
er is geen specifieke vooropleiding vereist

Zo studeer je

Het tempo van studeren bepaal je zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus je kan altijd een studiepauze inlassen. Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.

Civas werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.

Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Praktijkdagen

Praktijkweekend Positief coachen

Datum Prijs Locatie
zaterdag 8 juni 2024
€ 485.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
zaterdag 12 oktober 2024
€ 485.00
Watletjenu Zaltbommel

Praktijkweekend Kindercoachvaardigheden

Datum Prijs Locatie
zaterdag 15 juni 2024
€ 485.00
Watletjenu Zaltbommel
zaterdag 5 oktober 2024
€ 485.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM

Praktijkweekend Communicatievaardigheden

Datum Prijs Locatie
zaterdag 20 april 2024
€ 485.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
zaterdag 29 juni 2024
€ 485.00
Watletjenu Zaltbommel
zaterdag 14 september 2024
€ 485.00
Doopsgezinde Kerk Haarlem
zaterdag 23 november 2024
€ 485.00
Watletjenu Zaltbommel

Online vragenuur Kinderspecialisaties

Datum Prijs Locatie
donderdag 9 mei 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 13 juni 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 4 juli 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 8 augustus 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 12 september 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 10 oktober 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 7 november 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 12 december 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM

Online vragenuur Kinderspecialisaties

Datum Prijs Locatie
donderdag 9 mei 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 13 juni 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 4 juli 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 8 augustus 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 12 september 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 10 oktober 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 7 november 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM
donderdag 12 december 2024
€ 0.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM

Ga direct van start

 • Ontvang uw studie binnen 2 werkdagen thuis
 • 30 dagen bedenktijd, niet goed geld terug
 • Betaal in termijnen of ineens
Kindercoach en Speltherapie

Gratis proefles doen

Stuur mij per e-mail de gratis proefles en de inhoudsopgave. Ook abonneer ik me op de Civas-nieuwsbrief (uitschrijven kan op elk gewenst moment).

Hartelijk dank voor je aanvraag. De proefles is per e-mail aan je verzonden.

Er is iets fout gegaan tijdens het aanvragen van je proefles. Probeer het later opnieuw of neem contact met ons op.

Hulp bij je studiekeuze?

Wij helpen je graag!

Civas scoort een 9.1

Simone
26 maart 2024
Fijne, duidelijke lesstof. Helder beschreven. Waardevolle oefeningen. Fijne examens. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: ACT
Yvonne
25 maart 2024
Goede opleiding. Veel extra ondersteuning via Civas portal. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Loopbaancoach, Budgetcoach
Hans Nieboer
18 maart 2024
Prima en zeer overzichtelijke studie met goed studie materiaal Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Burn-out coach
Milena Banovic
05 maart 2024
Beste ervaring met CIVAS heb ik. Uitgebreide mogelijkheden, zeer professionele opleidingen. Aardige en klantgerichte personeel en docenten. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Verschillende
Ramsay van Rhijn
29 februari 2024
Was heel fijn bekwame lerares goede begeleiding waardoor je je ook veilig voelde. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Familieopstelling
Suzanne Leideritz
04 maart 2024
De opleiding was duidelijk. De online omgeving goed te gebruiken. Ook het doen van het examen was makkelijk uit te voeren. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Burn out coach
Lindy de Weerd
17 januari 2024
Eigen tempo. Contact met Civas is snel duidelijk en erg behulpzaam. Duidelijke lesstof Lengte toetsen en examen erg passend Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Speltherapie-HBO
Weetink
12 januari 2024
Hele nette en duidelijke communicatie. Ze zijn goed bereikbaar, behulpzaam/denken met je mee. Ik heb mijn opleiding via CIVAS als zeer prettig ervaren en zal in de toekomst wanneer ik nog een opleiding wil gaan volgen zeker terugkeren. Gevolgde opleiding(en) bij Civas: Kindercoach