Privacy statement

Voor CIVAS is de bescherming van jouw persoonsgegevens van het grootste belang. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met dit privacy statement informeert CIVAS Opleidingen je over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is CIVAS B.V. (hierna aangeduid als CIVAS), Oudeweg 8-b, 2031 CC Haarlem, Kamer van Koophandel 34102045 0000.

In dit Privacybeleid (“Beleid”) legt Civas uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij jouw gegevens delen. Dit Beleid ziet op ons gebruik van jouw informatie die wij verzamelen op of via civas.nl (de “Website”).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

CIVAS verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens die wij ontvangen bij je inschrijving voor een opleiding, aanvraag van een studiegids, aanmelding voor de nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: je naam, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, IP-adres en je eventuele feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt CIVAS gegevens in het kader van jouw opleiding, zoals je aanwezigheid, eventueel behaalde resultaten en of je de opleiding hebt afgerond.

Bepaalde Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld omdat wij zonder deze gegevens een door u geplaatste bestelling niet kunnen uitvoeren. Indien het verstrekken van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor jouw gebruik van onze dienstverlening, dan wordt dit aangegeven op het moment dat je jouw Persoonsgegevens verstrekt

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:

 • Via de Website
  • Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Website, bijvoorbeeld indien jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt op de Website, of een aankoop doet via de Website.
 • Via cookies en vergelijkbare technologieën
  • Wij verzamelen Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens

CIVAS gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • toesturen van de opleiding(en) en lesmateriaal
 • administratieve afhandeling van je deelname aan de gekozen opleiding
 • toesturen studiegids
 • toesturen van nieuwsbrieven
 • toesturen van marketing-gerelateerde e-mails te sturen met betrekking tot onze diensten, producten en ander nieuws over Civas.
 • vragen beantwoorden en inlichtingen verstrekken
 • analyses uitvoeren om onze dienstverlening te verbeteren
 • te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
 • controleren kredietwaardigheid
 • E-mails toe te sturen met daarin gepersonaliseerde aanbiedingen, gebaseerd op jouw aankopen en jouw gebruik van de website, of om je eraan te herinneren dat er zich nog producten bevinden in jouw winkelmandje op de Website.
 • Het personaliseren van jouw ervaring op de Website

Bezoeken van de website

Wanneer je gebruikmaakt van de website van CIVAS, dan laat je gegevens achter. Indien je daar toestemming voor geeft, maakt de website gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en af te stemmen op jouw voorkeuren. In dit privacy statement lees je welke gegevens CIVAS verzamelt, waarom dat gebeurt en wat er met deze gegevens gebeurt. Het privacy statement geldt voor bezoekers van de website en het digitale studentenplatform. 

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om de inhoud te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden gegevens betreffende het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer geplaatst kunnen worden. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om je op de CIVAS-website te herkennen, je klik- en muisgedrag te monitoren en een profiel op te stellen. Je kan het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je computer van browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies

Door de bezochte pagina's te delen met bepaalde marketing-platformen kunnen wij meer gerichte informatie tonen. In het cookie-statement lees je welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies die je privacy niet schenden).

Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij formulieren, informatie over je browser, het besturingssysteem, het land waar jij je bevindt en soortgelijke browsergegevens. Deze informatie wordt anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren jouw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Inschrijven voor training, studie of cursus
 • Invullen van formulieren
 • Inschrijven voor nieuwsbrief
 • Aanvragen proefles of inhoudsopgave
 • Aanvragen studiegids
 • Aanmaken account
 • Gebruik maken van CIVAS Campus, huiswerk inleveren, overleg met medestudenten

Wat doen we met jouw gegevens?

CIVAS bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Korting verlenen indien je in aanmerking komt voor pakketten
 • Registeren van aanmeldingen voor examens
 • Na expliciete toestemming: het optimaliseren van jouw digitale ervaring en marketingdoeleinden door het surfgedrag te delen met partners

CIVAS bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

CIVAS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit CIVAS verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

CIVAS conformeert zich aan de meldplicht datalekken en informeert direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkenen indien er sprake is van een ernstig datalek.

Met wie deelt CIVAS jouw gegevens?

CIVAS gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen aan andere partijen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Indien dit met jouw werkgever is overeengekomen, kan CIVAS informatie over je aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan je werkgever. CIVAS kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. CIVAS zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan CIVAS of indien CIVAS daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor CIVAS en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. CIVAS sluit met derde partijen die voor CIVAS optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van CIVAS.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking of het recht op inzage in en correctie van jouw persoonsgegevens.

Inzicht in jouw gegevens?

Als je een overzicht wilt van al je persoonsgegevens die door CIVAS worden verwerkt, kan je dit opvragen via info@civas.nl. Ook kan je via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van je gegevens. CIVAS zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, jouw verzoek behandelen. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@civas.nl.

Als je wilt dat CIVAS jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@civas.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door CIVAS worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door CIVAS, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

CIVAS kan het privacy statement wijzigen. We raden dan ook aan het privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2021.