Accreditaties

De meeste studies van Civas zijn geaccrediteerd door een of meerdere Nederlandse beroepsverenigingen.

In België zijn de genoemde beroepsverenigingen vooralsnog niet actief en hebben de onderhavige accreditaties derhalve geen beroepsmatige waarde. Uiteraard staat accreditatie ook voor onze Belgische studenten borg voor kwalitatief hoogwaardig studiemateriaal. 

CRKBO-geregistreerd Civas  is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat Civas aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Lid NRTO
Civas is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Civas conformeert zich aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

Accreditatie door Nederlandse beroepsverenigingen
Accreditaties en erkenningen zijn geldig in Nederland. In België zijn de genoemde beroepsverenigingen vooralsnog niet actief en hebben de onderhavige accreditaties derhalve geen beroepsmatige waarde. Uiteraard staat accreditatie ook voor onze Belgische studenten borg voor kwalitatief hoogwaardig studiemateriaal. 

Heeft u een diploma behaald van een door KTNO-geaccrediteerde studie, dan betekent dit dat de Nederlandse beroepsvereniging die op basis hiervan een studie heeft erkend (zoals NVST, VBAG, VIV, VVET) het behaalde diploma meeweegt bij de beoordeling of u al dan niet lid kunt worden en op welk niveau u zich kunt registreren.

Afhankelijk van uw vooropleiding en achtergrond kunnen extra opleidingseisen worden gesteld. Zo stellen veel beroepsverenigingen tegenwoordig Medische basiskennis CPION of Psychosociale basiskennis CPION verplicht. 

Is een studie geaccrediteerd als bij- en nascholing dan betekent dit, dat de student hiermee tegemoetkomt aan de bij- en nascholingseisen die de Nederlandse beroepsvereniging aan haar leden stelt.