KLACHTENPROCEDURE_II

Accreditaties

De meeste cursussen en opleidingen van CIVAS zijn geaccrediteerd door een of meerdere organisaties of beroepsverenigingen zoals KTNO, BATC, LVNG, NVST, VBAG, ABvC, BGN of CPION. Kijk bij de studie van uw keuze door welke beroepsorganisatie(s) deze is geaccrediteerd.

ABC
BATC
KTNO
BGN
 

Wat betekent accreditatie?

Voor alle cursussen en opleidingen geldt dat accreditatie betekent dat de beroepsvereniging in kwestie het behaalde diploma meeweegt bij de beoordeling of u al dan niet lid kunt worden. Afhankelijk van uw vooropleiding en achtergrond kunnen extra opleidingseisen worden gesteld. Zo stellen veel Nederlandse beroepsverenigingen tegenwoordig Medische basiskennis cpion of Psychosociale basiskennis cpion verplicht. Informeer bij de beroepsvereniging waarbij u zich wilt aansluiten welke specifieke inschrijfvoorwaarden er voor u gelden of neem contact op met CIVAS voor een gericht studieadvies.

Is een studie geaccrediteerd als bij- en nascholing dan betekent dat, dat de student hiermee tegemoetkomt aan de bij- en nascholingseisen die de beroepsvereniging aan haar leden stelt.

Meer weten over accreditatie?

Heeft u nog vragen over accreditatie of wilt u een gericht studieadvies? Bel dan tijdens kantooruren 03 204 1975 of stuur een e-mail naar info@civas.be. Wij helpen u graag!