Kindercoach opleiding van CIVAS helpt ouder én kind bij de ontwikkeling van kinderen en tieners
Van klacht naar kans

Kindercoach

Volg de opleiding Kindercoach en leer kinderen en tieners op professionele wijze te begeleiden bij hun ontwikkeling. Als kindercoach biedt u oplossingsgerichte ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. Na afronding van de opleiding Kindercoach kunt u als professioneel kindercoach aan de slag. 

studieduur12 maanden (binnen 3 jaar afronden)
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 595,00 of 12 x € 52,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
(Nederlandse erkenning)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
(Nederlandse erkenning)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
voor leden met specialisatie Kind en Voeding (Nederlandse erkenning)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
(Nederlandse erkennng)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
(Nederlandse erkenning)
NVST
(Nederlandse erkenning)
VBAG
(Nederlandse erkenning)
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)
(Nederlandse erkenning)

Opleiding Kindercoach: wat leert u?
In de opleiding Kindercoach leert u:

 • de basisprincipes uit de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • over opvoeding en de behoeften van het kind
 • ouder én kind kundige ondersteuning te bieden bij opvoed- en gedragsproblematiek
 • kinderen tot 15 jaar op een verantwoorde wijze te begeleiden
 • kinderen zélf een volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling bij ontwikkelingsachterstand
 • rekening te houden met de belastbaarheid van het kind en de mogelijkheden die bij de ontwikkelingsfase horen
 • het zelfvertrouwen van een kind vergroten
 • praktische kindercoachvaardigheden

Examen en erkend diploma
De opleiding Kindercoach bestaat uit 30 schriftelijke lessen en 2 optionele praktijkweekenden. Als u wilt, sluit u de opleiding af met een klassikaal eindexamen.

Het diploma wordt erkend door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) kent aan het diploma 132 PE-punten toe. De opleiding is gevalideerd door de registercommissie Registerleraar voor 299 registeruren (inclusief praktijkdagen). De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) kent voor leden met de specialisatie Kind en Voeding 15 studiepunten toe.

Opleiding Kindercoach: wat kunt u ermee?
Heeft u de opleiding Kindercoach met succes afgerond? Dan kunt u als zelfstandig kindercoach aan de slag.

Pesten, leerstoornissen, gedragsproblemen, echtscheidingen en ADHD komen steeds vaker voor. Gezien deze huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het te verwachten dat de vraag naar kindercoaches alleen maar zal toenemen. Reeds 15% van de ouders zoekt professionele hulp bij problemen met de opvoeding van hun kind.

Bent u een hulpverlener, counselor, jongerenbegeleider, leraar of medewerker van een kinderdagverblijf? Dan kunt u met deze opleiding uw kennis van kindercoaching naar een hoger niveau tillen. De opleiding Kindercoach leidt niet op tot de functie pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang.

Opleiding Kindercoach
soort opleiding thuisstudie
omvang

30 lessen

studieduur 12 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 595,00 of 12 x € 52,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de opleiding ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor uw ingezonden huiswerk en een voldoende voor het openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Kindercoach

erkend diploma

in Nederland erkend als deelopleiding door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), als bijscholing door Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG), de NVST, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET); aantal ECTS 9.5, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); aantal PE-punten 132, de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) voor leden met de specialisatie Kind en Voeding; 15 studiepunten

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
(Nederlandse erkenning)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
(Nederlandse erkenning)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
voor leden met specialisatie Kind en Voeding (Nederlandse erkenning)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
(Nederlandse erkennng)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
(Nederlandse erkenning)
NVST
(Nederlandse erkenning)
VBAG
(Nederlandse erkenning)
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)
(Nederlandse erkenning)

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Kindercoach

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

 • Zeer uitgebreide en complete opleiding
 • Ontwikkeld door vakspecialist
 • Erkend door diverse beroepsverenigingen
 • Met veel praktijkvoorbeelden en oefeningen

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Jongerencoach

Jongerencoach

Word jongerencoach en bied pubers en adolescenten passende ondersteuning.

Lifecoach

Lifecoach

Word Lifecoach en help mensen meer balans en geluk te vinden in hun leven.

Kindertekeningen analyseren

Kindertekeningen analyseren

Met deze cursus krijgt u een unieke inkijk in de innerlijk wereld van een kind.

Coaching bij ADHD en ADD

Coaching bij ADHD en ADD

Bied professionele ondersteuning aan mensen met ADHD en ADD.

Coaching bij autisme

Coaching bij autisme

Ondersteun kinderen en volwassenen met een milde vorm van autisme. Volg de cursus Coaching bij autisme.

Coaching bij hoogbegaafdheid

Coaching bij hoogbegaafdheid

Bied hoogbegaafden professionele ondersteuning en begeleiding.

Coaching bij angst

Coaching bij angst

Bied ondersteuning aan mensen die kampen met angstproblematiek.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Leer deze populaire therapievorm professioneel en effectief toepassen!

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Bied professionele ondersteuning aan gezinnen met structurele problemen.

Coaching bij hoogsensitiviteit

Coaching bij hoogsensitiviteit

Bied professionele begeleiding aan hoogsensitieve personen (hsp'ers).

Prev Next