Gezonheid en gedrag bij hond en kat
Easy vegan feelgood

Gezondheid en gedrag bij hond en kat

Heeft u een hond of kat en wilt u leren hoe u uw dier zo gezond mogelijk kunt houden? Vertoont uw hond of kat afwijkend gedrag en wilt u leren hoe u dit kunt oplossen? De cursus Gezondheid en gedrag hond en kat biedt u daartoe alle benodigde kennis.

studieduur6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveaumbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 250,00 of 5 x € 52,00
inschrijfgeld€ 20,00

Cursus Gezondheid en gedrag bij hond en kat: wat leert u?

De cursus is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel leert u meer over de anatomie, fysiologie en ontwikkelingsfasen van honden en katten. Zo leert u wat normaal gedrag is. Vervolgens wordt uitgelegd hoe u aan de hand van specifieke criteria de gezondheidsstatus van een dier kunt inschatten. Ook wordt ingegaan op de meest voorkomende ziekten bij honden en katten. Daarbij wordt speciale aandacht geschonken aan EHBO, zodat u uw zieke dier in noodgevallen kunt helpen. 

In het tweede deel van de cursus wordt ingegaan op normaal en afwijkend gedrag van hond en kat. Er wordt onder andere ingegaan op de verschillende ontwikkelingsfasen van gedrag, op lichaamstaal en communicatie en leergedrag bij beide diersoorten. Daarna worden de meest voorkomende gedragsproblemen besproken. U leert hoe u een gedragsverandering bij uw dier teweeg kunt brengen en ongewenst gedrag kunt afleren.  

Cursus Gezondheid en gedrag bij hond en kat: wat kunt u ermee?

Na het volgen van deze cursus kunt u uw hond of kat de optimale zorg op lichamelijk en gedragsmatig gebied geven. U kunt bijvoorbeeld aan de hand van specifieke criteria de lichamelijke en gedragsmatige gezondheidstoestand van uw dier inschatten. U kunt andere huisdierenbezitters hierover adviseren. Ook weet hoe u in noodgevallen door middel van het toepassen van EHBO het beste kunt handelen. Verder leert u de meest voorkomende lichamelijke en gedragsproblemen van hond en kat herkennen. Ook krijgt u handvaten hoe u hier in de praktijk het beste mee om kunt aan. 

Cursus Gezondheid en gedrag bij hond en kat
soort cursus thuisstudie
omvang

12 lessen

studieduur 6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 250,00 of 5 x € 52,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus Gezondheid en gedrag bij hond en kat ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

niveau mbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Gezondheid en gedrag bij hond en kat.

Download de gratis proefles!
CIVAS geeft u alvast deze gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Download ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal uw eigen studietempo 
Na ontvangst van uw inschrijving heeft u het gehele studiepakket binnen 2 werkdagen in huis. Begin direct of op een later tijdstip met uw studie. Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt een studiepauze inlassen om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie, begeleiding en examen. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

Geen verplichtingen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Vooruitbetaalde lesgelden worden per omgaande aan u terugbetaald. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor praktijkopleidingen gelden afwijkende voorwaarden.

Deskundige begeleiding door ervaren docenten
Uw docent adviseert u persoonlijk, vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent. Veel van onze docenten hebben zelf een succesvolle praktijk in het vakgebied dat zij begeleiden.

Digitaal studentenportaal CIVAS Campus
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Na inschrijving ontvangt u uw inlogcode en wachtwoord. Dit zijn de voordelen:

  • U kunt huiswerk insturen.
  • Uw behaalde resultaten terugzien.
  • Contact leggen met uw docent.
  • Ervaringen uitwisselen met medestudenten.

Huiswerk insturen is niet verplicht
Bij de meeste lessen staan huiswerkopgaven. Deze stuurt u in via het online studentenportaal of per e-mail. Van uw vaste docent ontvangt u de eventuele correcties. Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te halen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Gezondheid en gedrag bij hond en kat

Profiteer van helder en modern studiemateriaal
Voor al onze studies geldt dat het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Er zit een logische opbouw in, die voor iedereen goed te volgen is. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof makkelijk kunt onthouden. CIVAS houdt voor al haar studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

Deze cursus biedt u daarnaast nog de volgende extra voordelen:

  • specifiek op honden en katten gericht
  • leer hoe u lichamelijke en gedragsproblemen kunt voorkomen
  • leer hoe u in noodgevallen EHBO kunt toepassen
  • lesmateriaal geschreven door docent Dier en gedrag

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.