Een social worker verleent hulp aan cliënten. Social work helpt.
Minder moeten meer leven

Social work

De cursus Social work is een vervolg op de basisopleiding Counseling. Er wordt verondersteld dat u deze opleiding heeft afgerond. Heeft u nog geen kennis van de basisvaardigheden van het counselen? Volg dan de volledige opleiding Social worker.

Een social worker zet zich in voor mensen in een kwetsbare positie. In onze participatiesamenleving ligt het uitoefenen van sociaal werk niet alleen bij zorgverleners, maar ook bij vrijwilligers. Counseling vormt de basis voor het aangaan van een goede (hulpverlenende) relatie met cliënten. In de cursus Social work leert u over andere hulpverleningsmethoden, waardoor u op een professionele manier passende hulp kunt bieden.

studieduur4 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidingCounseling - basisopleiding
lesgeld€ 340,00 of 6 x € 59,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
(Nederlandse erkenning)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Cursus Social work: wat leert u?
De cursus Social work gaat uitgebreid in op:

  • de geschiedenis en het werkveld van de social worker
  • de verschillende doelgroepen van de social worker
  • verschillende hulpverleningsbenaderingen naast counseling, zoals de taakgerichte benadering, crisisinterventie en de oplossingsgerichte benadering
  • preventie en vroegsignalering van problemen

Cursus Social work: wat kunt u ermee?
Na afronding van de cursus Social work weet u met welke problemen verschillende doelgroepen worden geconfronteerd. U weet hoe u uw kennis inzet om problemen te analyseren, te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Daarnaast bent u bekend met verschillende hulpverleningsmethoden die een social worker naast counseling in kan zetten.

Deze cursus leidt u overigens niet op tot de titel bachelor of Social Work. Daartoe dient u een vierjarige hbo-opleiding te volgen. De CIVAS cursus Social work kan een vierjarige opleiding niet vervangen, maar leert u wel op een professionele en praktische wijze hulpverlenen.

Cursus Social work
soort cursus thuisstudie
omvang

8 lessen

studieduur 4 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. U kunt meer of minder uren aan uw studie besteden. U ontvangt het studiepakket in één keer thuis en u bepaalt zelf hoe snel u studeert

lesgeld € 340,00 of 6 x € 59,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus ontvangt u gratis een opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding Counseling - basisopleiding
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Social work

erkend diploma

in Nederland erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)

erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
(Nederlandse erkenning)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
(Nederlandse erkenning)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Download de gratis proefles!
CIVAS geeft u alvast deze gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Download ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

Modern studiemateriaal
Voor alle studies geldt dat het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te halen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Social work

Profiteer van helder en modern studiemateriaal
Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Er zit een logische opbouw in, die voor iedereen goed te volgen is. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

Voordelen van de cursus Social work

  • extra verdieping voor counselors
  • speelt in op een actuele ontwikkeling
  • in veel situaties toepasbaar
  • leer uw kwetsbare medemens helpen
  • bevat veel praktijkvoorbeelden

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Counseling - basisopleiding

Counseling - basisopleiding

Help mensen verder in hun leven met Counseling - basisopleiding.

Narratieve therapie

Narratieve therapie

Narratieve therapie is een nieuwe, effectieve vorm van gesprekstherapie.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht werken is dé therapievorm van de toekomst!

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Leer deze populaire therapievorm professioneel en effectief toepassen!

Prev Next