Het integraal Persoonlijkheidsprofiel van Civas

De juiste keuze op basis van feiten


 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Direct beschikbaar zonder wachtlijst
 • Altijd een professionele terugkoppeling door een consultant

Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel (IPP) van Civas

Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel (IPP) is meer dan 30 jaar geleden ontwikkeld en uitgegroeid tot een uiterst betrouwbare tool om een diepgaand inzicht te verkrijgen in individuen. Het profiel gaat verder dan meer traditionele onderzoeken. Niet alleen worden oppervlakkige eigenschappen van de kandidaat gemeten, maar ook richt deze methode zich op het onthullen van de essentie van de kandidaat met al zijn eigenschappen. Inclusief de coping- of overlevingsstrategieën die iemand door de jaren heen heeft ontwikkeld om met beperkingen om te gaan.

Wat wordt er gemeten met het IPP?
Het Civas IPP meet wie de kandidaat in werkelijkheid is, welke copings- of overlevingsstrategieën iemand in zijn leven heeft ontwikkeld om zich te beschermen tegen zijn beperkingen en de impact daarvan op het professioneel functioneren.

Werkwijze van het IPP
Het IPP is volledig online en kan dus plaats- en tijdonafhankelijk afgenomen worden.
Een van onze consultants neemt de uitslagen van het IPP op in een uitgebreid rapport. Dit rapport wordt besproken in een uitvoerig terugkoppelgesprek met de kandidaat en de opdrachtgever. De consultant kan op verzoek ook een onderbouwd advies koppelen aan de uitslagen van het afgenomen IPP.

Het IPP is in te zetten voor :

Talentontdekking en Werving (Recruitment):
Van 'Bad Hires' naar 'Best Hires' Zet het Civas Integraal PersoonlijkheidsProfiel (IPP) in en verlaag direct het percentage ‘Bad Hires'.

Loopbaan- en Talentontwikkeling:
Benut het volledige potentieel van jouw medewerkers met het Civas Integraal PersoonlijkheidsProfiel

Verzuimbeheer (Aanpak Ziekteverzuim):
Meer grip op ziekteverzuim. Zet het Civas Integraal PersoonlijkheidsProfiel in om grip te krijgen op ziekteverzuim binnen jouw organisatie.

Hou het talent aan boord(Personeelsbehoud):
Behoud van het goede personeel is behoud van je organisatie. Zet hier het IPP van Civas voor in. Voor personeelsbehoud.

Optimale Team samenstelling:
Optimaliseer de samenstelling van je team met het Civas Integraal PersoonlijkheidsProfiel.

Beschikbare varianten van het IPP

Afbeelding 1

Het Performance IPP

Ontwikkeld voor medewerkers zonder leidinggevende functie met een hoge werkverantwoordelijkheid

Afbeelding 2

Het Kader IPP

Gericht onderzoek specifiek gericht op medewerkers in een (aankomende) management functie


Afbeelding 2

Het Executive IPP

Speciaal ontwikkeld en puur gericht op medewerkers in een (aankomende) directiefunctie

Waarom het IPP van Civas assessments?


 • Succes bij recruitment:
  Bij recruitmenttrajecten is door het inzetten van het IPP 86% van de kandidaten succesvol in de nieuwe functie. Dit is 30% hoger dan gemiddeld.

 • Succes bij Loopbaan- en Talentontwikkeling:
  Loopbaan- en Talentontwikkeling is door het inzetten van het IPP het succespercentage 96%.

 • Geen ‘Bad hires’ meer:
  Door het inzetten van het IPP maak je de stap van ‘Bad hires’ naar “Best hires’.

 • Grip op ziekteverzuim:
  Met inzicht structureel beter worden door het inzetten van het IPP

 • Uitgebreide terugkoppeling:
  Zowel de kandidaat als de opdrachtgever krijgen een uitgebreide terugkoppeling met een advies en toelichting op de uitkomsten.

 • Complete ontzorging:
  Op basis van jouw wensen voeren wij alles uit van begin tot eind en nemen hiermee alle werk uit handen.

Heb je vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Recensie van Ton Busche

Lees zijn ervaring en waarom het IPP
met kop en schouders boven
andere assessments uitsteekt.
Lees hier zijn verhaal.

Lees Meer

Recensie van Jasper Bron

Bij Technogym is het IPP van Civas Assessments een vast onderdeel van het recruitment proces.
Lees hier zijn verhaal.

Lees Meer

Recensie van Dick Tanis

“De kracht van het IPP is dat het niet alleen iets zegt over gedrag onder normale omstandigheden, maar ook hoe iemand reageert als er sprake is van een conflict of belangenverstrengeling”

Lees Meer